Obecnie pracuję w :

AWF Katowice (prowadzę zajęcia WfzAWF)
Niepubliczna Szkoła Domowa (prowadzę zajęcia rewalidacji)
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach (jestem nauczycielem wspomagający proces kształcenia)

Ukończyłem studia wyższe na kilku kierunkach (co zajęło mi troszkę czasu):

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie:
         – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia podyplomowe
         – Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera – studia podyplomowe
Uniwersytet Śląski w Katowicach:
         – Psychologia zachowań społecznych – studia podyplomowe
         – Praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza – studia magisterskie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie:
         – Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki – studia licencjackie


Szkolenia / konferencje w których uczestniczyłem w 2023 roku:

• „ZaJaki”. – Fundacja muuve
• „Zaburzenia ze spektrum autyzmu”. – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach
• „Złość, agresja czy przemoc? Jak je rozpoznać i właściwie reagować?”. – EduHalina – Beata Jeziorska
• „Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów – aspekty prawne z uwzględnieniem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem „. – Jolanta Fiedeń – radca prawny
• „Terapia ręki w praktyce szkolnej” – Platforma Edukacyjna Nauczycieli
• „Diagnoza w spektrum autyzmu. Do jakich specjalistów się udać”. – Sonia Michalik – psycholog dziecięcy

Szkolenia / konferencje w których uczestniczyłem w 2022 roku:

• „Jak radzić sobie z okazywaniem złości przez dzieci” – dr. Agata Majewska – terapeuta, trener pracy z rodziną
• „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu”- EkoTur
• „Jak budować pozytywną relację z uczniami i motywować ich do aktywności po okresie pandemii”- EduHalina
• „Sposoby na fascynujące e-lekcje”- Biuro Prawne Adam Walas

Szkolenia / konferencje w których uczestniczyłem w 2021 roku:

• „Terapia dzieci z SPE w przestrzeniach Wirtualnej Rzeczywistości”- Centrum Rozwoju Dziecka „8 Kroków”
• „Komunikowanie się dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”- Krajowe Towarzystwo Autyzmu
• „Rodzice w szkole – rola i zadania, w tym po doświadczeniach w pandemii.”- Edu Halina
• „Instruktor sportu PZLA”- AWF Katowice
• „Aktywny powrót dzieci do szkół”- AWF Katowice
• „Czego uczy i do czego wychowuje szkoła – moc wspólnoty, współdziałania i współodpowiedzialności – panel dyskusyjny”- CEO
• „Jak pracować z klasą jako grupą”- Centrum Edukacji Obywatelskiej
• „Jak wspierać uczniów po długotrwałym nauczaniu zdalnym”- eduHalina
• „Filmowa Lekcja wychowawcza o autyzmie”- Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych
• „Negocjacje i spór sposobem rozwiązywania konfliktów w szkole/placówce oświatowej „- WOM Bielsko-Biała
• „Nauka regulacji emocji” – MIP International Katowice


Szkolenia / konferencje w których uczestniczyłem w 2020 roku:

• „Autyzm okiem lekarza pediatry”- Centrum Szkoleń Cognitus
• „Autyzm super niepełnosprawność czy super moc ? „- Eduterapeutica
• „Trening Umiejętności Społecznych” – Centrum Badań i usług Psychologicznych
• „Autyzm u dzieci I specyfika pracy z rodziną” – WOM Bielsko-Biała
• „Uczeń z zaburzeniami zachowania na lekcji” – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
• „Zaburzenia sensoryczne u osób ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną” – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
• „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu” – WSNP w Warszawie
• „Dziecko ze spektrum w szkole” – Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Posiadam kwalifikację do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, jestem certyfikowanym terapeutą Original Emphaty Dolls oraz w 2023 roku ukończyłem kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.