Obecnie pracuję w kilku miejscach:

Krajowe Towarzystwo Autyzmu  ( prowadzę zajęcia indywidualne oraz trening umiejętności społecznych)
Pediatryczne Centrum Zabiegowe w Bielsku-Białej (prowadzę gabinet psychologiczno-pedagogiczny)
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach (jestem nauczycielem wspomagający proces kształcenia)

Wcześniej pracowałem jako pedagog szkolny oraz w kilku innych miejscach nie związanych z zawodem pedagoga/terapeuty.

Ukończyłem studia wyższe na kilku kierunkach (co zajęło mi troszkę czasu):

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie:
         – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia podyplomowe
         – Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera – studia podyplomowe
Uniwersytet Śląski w Katowicach:
         – Psychologia zachowań społecznych – studia podyplomowe
         – Praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza – studia magisterskie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie:
         – Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki – studia licencjackie


Szkolenia / konferencje w których uczestniczyłem w 2020 roku:

• “Autyzm okiem lekarza pediatry”- Centrum Szkoleń Cognitus
• “Autyzm super niepełnosprawność czy super moc ? “- Eduterapeutica
• “Trening Umiejętności Społecznych” – Centrum Badań i usług Psychologicznych
• “Autyzm u dzieci I specyfika pracy z rodziną” – WOM Bielsko-Biała
• “Uczeń z zaburzeniami zachowania na lekcji” – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
• “Zaburzenia sensoryczne u osób ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną” – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
• “Praca z uczniem ze spektrum autyzmu” – WSNP w Warszawie
• “Dziecko ze spektrum w szkole” – Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Posiadam kwalifikację do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz jestem certyfikowanym terapeutą Original Emphaty Dolls